Megjelent az Adapter2 v7

Megjelent az Adapter2 7-es firmware-verziója.

A programozó szoftver az alábbi javításokat tartalmazza:

 • A gyártási folyamat közben felkerült Contact ID tábla törlése és helyes feltöltése a telepítéskor kiválasztott nyelvvel
 • Contact ID táblázat megjelenítésének javítása
 • Adminisztrátori felhasználó jelszóváltoztatásának javítása
 • Eszközazonosító nélküli bejelentkezési kísérlet letiltása
 • Mobilregisztrációs QR-kód generálás előtti ellenőrzés beépítése, hogy ne keletkezhessen olyan QR-kód, ami nem tartalmaz eszközazonosítót
 • Mobilregisztrációs QR-kód ablak működésének javítása
 • Programozó szoftveren keresztüli hangfájl feltöltés esetén a fájlnév lementése a hangfájl mellett.
 • A programozó szoftver nem olvasta vissza a beállításokat, ha a Windows nem magyarországi régióban volt
 • Szervizeseményhez tartozó eseménykód helyes kimentése és visszatöltése
 • A WiFi-beállításokat a programozó szoftver csak másodjára mentette el
 • USB-kapcsolat esetén az írási műveletek időtúllépésének növelése a stabilabb működés érdekében
 • USB-kapcsolat megszakadása esetén a programozó szoftver az időtúllépés lejárta után megszakítja a félbehagyott írási műveletet
 • Adminisztrátori jogosultságok ellenőrzésének javítása, gyári alaphelyzetre állítás tiltása, zárolt állapot esetén
 • A telepítéskori nyelv felülírja az előzőleg használt telepítési nyelvet (a javítás előtt a programozó szoftver mindig az először telepített nyelven működött, hiába lett újratelepítve egy másik nyelven)
 • A nyelvválasztás lehetősége kikerült a programozó szoftverből, a szoftver a telepítéskor kiválasztott nyelven működik.
 • TELL Cloud szerver IP-címének beállítása kikerült a programozó szoftverből, mivel nincs értelme változtatni és feleslegesen zavarja a felhasználókat
 • A modulnyilvántartóba kapcsolódás után is lehet újabb modulokat felvinni
 • A riasztótól érkező felhasználó és partíció azonosító nevesítésénél a duplikációs hiba javítása, a névazonosság ellenőrzésének bevezetése a hozzáadás, másolás és módosítás műveleteknél.
 • Beállítások betöltésének javítása, az előzőleg tárolt adatok törlése a visszatöltés előtt.
 • A modulnyilvántartóból törölt modul azonosítójának felszabadítása
 • A rendszernaplózás bekapcsolása után nem lehetett a rendszernaplót leállítani
 • Az eseménynapló mentése nem működött, mert a mentés gomb mindig inaktív volt

A programozó szoftver az alábbi új funkciókat, módosításokat tartalmazza:

 • A programozó szoftveren keresztüli hangfájl feltöltése és törlés helyreállítja a hangpozícióhoz tartozó nevet
 • Hívásfogadás lehetőség megszüntetése
 • Hálózatválasztásnál a nem érvényes opciók kiszűrése, tehát csak az eszköz GSM-modemének megfelelő hálózat támogatása. (2G-modem esetén nem jelenik meg a 3G és 4G, egy 3G-modem esetén pedig nem jelenik meg a 4G)
 • WiFi hozzáférési pont változtatásának lehetősége a programozó szoftverből
 • SIM-kártya egyenleg lekérdezésének lehetősége GSM-hívással művelettel
 • WiFi-beállítás adminisztrátori felhasználói jogosultság bevezetése
 • Az általános beállítások menü átalakítása, rendezettebbé tétele
 • Kimenetvezérlésnél az állapotváltás lehetőségének bevezetése
 • GSM-szolgáltató választásának bevezetése a SIM-kártya beállításoknál
 • SMS-parancs modul bevezetése, a Pager4 termékünkhöz hasonlóan
 • Egyedi zónanevek, partíciók és felhasználónevek importálásának lehetősége CSV-fájlból
 • Negatív nyugta megjelenítés a programozó szoftverben
 • Tápfeszültség küszöbértékének beállítási lehetősége a Pager4 termékünkhöz hasonlóan
 • Tartalék SMS-átjelzés beállítási lehetősége vésztartalékként
 • Kimenő GSM-hívások korlátozásának lehetősége a kimenő SMS korlátozáshoz hasonlóan
 • Napi SMS-korlát eléréséről szervizesemény beállításának lehetősége
 • Rendszeresemények fájlba mentésének lehetősége
 • A felhasználóktól érkező SMS-parancsok továbbításának lehetősége
 • A Beállítások menüpontban lehetőség van bekapcsolni a hibakeresési naplózást
 • MVP Next támogatás bevezetése
 • Contact ID kódban a riasztó által küldött ügyfélkód cseréjének lehetősége

A firmware az alábbi javításokat tartalmazza:

 • A bemeneti eseményekből csak 7 darabot lehetett felvenni, pedig az eszköz 8 bemeneti esemény kezelésére képes (4 bement érzékelése / visszaállása)
 • Esemény értesítéskor az eszköz terheltség esetén hibázott - ismételt vagy kihagyott jelzést
 • SIA-protokollban a csomagszámláló működésének javítása
 • Szóközt tartalmazó WiFi SSID engedélyezése
 • A programozó szoftverben nem frissültek a státusz információk távoli csatlakozás esetén

A firmware az alábbi új funkciókat, módosításokat tartalmazza:

 • Wifi-hardver támogatása
 • GSM-hívásból a továbbiakban nincs lehetőség hangfelvételt készíteni, helyette a jobb minőségű hangfájl feltöltési lehetőség került bele a termékbe
 • Bekerült a GSM-hálózat operátorválasztás opció
 • Eseménytípusnál beállítható, hogy a Contact ID kódban a zónát zónaként vagy felhasználói azonosítóként értelmezze és küldje tovább a távfelügyelet felé
 • Contact ID kódban a riasztó által küldött ügyfélkód cseréjének lehetősége
 • Napi GSM-hívás limit beállítás bevezetése és a hozzá tartozó figyelmeztető szervizesemények megjelenése
 • Napi SMS-korlát eléréséről szervizesemény küldése
 • Tartalék SMS-átjelzés bevezetése távfelügyeleti vésztartalékként