E-útdíj regisztrációs információk

Ezúton nyújtunk tájékoztatást a T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. ÁAK (Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) elektronikus díjszedési rendszeréhez való csatlakozási folyamatának jelenlegi helyzetéről, másrészt segítséget kívánunk nyújtani Önnek, annak érdekében, hogy a T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. igénybevételével történő adatszolgáltatás mihamarabbi elindításához szükséges előkészületeket meg tudja tenni.

Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton nyújtunk tájékoztatást a T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. ÁAK (Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) elektronikus díjszedési rendszeréhez való csatlakozási folyamatának jelenlegi helyzetéről, másrészt segítséget kívánunk nyújtani Önnek, annak érdekében, hogy a T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. igénybevételével történő adatszolgáltatás mihamarabbi elindításához szükséges előkészületeket meg tudja tenni.

Tájékoztatásunk fontos információkat tartalmaz, melyre tekintettel kérjük, figyelmesen olvassa azt végig!

Mint korábbi híreinkben arról már tájékoztattuk, cégünk 2013. június 13. napján megkötötte az AÁK-val a bevallási közreműködői tevékenység ellátására irányuló szerződését. A következő lépés számunkra a csatlakozási engedélyezési eljárás (auditáció) sikeres teljesítése. Örömmel tájékoztatjuk, hogy az auditációhoz szükséges műszaki fejlesztések az utolsó stádiumba értek, és a rendszer tesztelési folyamata elkezdődött.

A T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. a sikeres auditáció eredményeként kiadásra kerülő csatlakozási engedélyben meghatározott kezdő időponttól láthat el bevallási közreműködői tevékenységet. Cégünk munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az auditációs folyamat minél hamarabb sikeresen lezáruljon. Legnagyobb erőfeszítéseink ellenére is számolnunk kell azonban azzal a lehetőséggel, hogy az auditáció 2013. július 01. napjáig nem fejeződik be, tekintettel arra is, hogy az ÁAK-nak egyidejűleg több bevallási közreműködőként szerződött cég engedélyezési eljárását kell egyidejűleg lefolytatnia.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ellenkező híresztelésekkel ellentétben egyetlen, az ÁAK-val bevallási közreműködőként szerződött partner sem rendelkezik a mai napig még csatlakozási engedéllyel.

A fentiekre tekintettel nyomatékosan kérjük, hogy készüljön fel annak lehetőségére, hogy 2013. július 01. napjától a T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. sikeres csatlakozásáig tartó - reményeink szerint rövid időtartamú - átmeneti időszakban önállóan kell gondoskodnia az útdíj köteles elemi útszakaszok használata vonatkozásában bevallási és díjfizetési kötelezettségéről.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁAK 2013. június 24.-étől kezdődően lehetővé tette az útdíj fizetésre kötelezettek és gépjárműveik regisztrációját. A regisztrációra a www.hu-go.hu weboldalon keresztül van lehetőség. Regisztrációját több okból is érdemes minél hamarabb megtenni, jelen levelünkben ennek csak két előnyét kívánjuk kiemelni.

Egyrészt a regisztrációt követően lehetősége lesz viszonylati jegy vásárlására, amely egy megoldási módja annak, hogy útdíj fizetési kötelezettségének mindaddig eleget tudjon tenni, amíg a T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. auditációja meg nem történik. Másrészt az auditációt követően ezen regisztrációt kiegészítve tudja cégünket az ÁAK rendszerében bevallási közreműködőként az Ön cégéhez rendelni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztráció során jelenleg nincs lehetőség az OBU ID és OBU PIN kód megadására, ezen mezők csak a sikeres auditációt követően válnak aktívvá.

Kérjük, hogy a regisztrációval, valamint a viszonylati jegy megvásárlásával kapcsolatos kérdéseivel forduljon az ÁAK napi 24 órájában elérhető ügyfélszolgálatához a +36 1 / 688 6060 telefonszámon.

A továbbiakban azokra a teendőkre kívánjuk a figyelmüket felhívni, amelyeket annak érdekében szükséges megtennie, hogy a T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. sikeres auditációját követően cégünk minél hamarabb és zökkenőmentesebben el tudja kezdeni gépjárművei vonatkozásában az adatszolgáltatást.

1. Kérjük, hogy - a későbbi lépések előkészítése érdekében - küldje meg számunkra az [email protected] email címre azon easyTRACK GPS eszközök (OBU-k) azonosítóit (pl. EASY 10B1) amelyeket az E-útdíj hatálya alá tartozó gépjárműveiben üzemeltet, és amelyek vonatkozósában cégünket meg kívánja bízni a bevallási közreműködői tevékenység ellátásával. Az eszköz azonosítót az előfizetői szerződésből illetve az easyTRACK fiókjából tudja kikeresni.

Ezen információk alapján cégünk megkezdi az adminisztratív teendők előkészítését, annak érdekében, hogy a csatlakozási engedély kiadása után ne a „papírmunka” időigényessége képezze akadályát annak, hogy cégünk szolgáltatását minél hamarabb igénybe tudja venni.

2. Cégünk sikeres auditációjáról hírlevélben, illetve a www.tell.hu és a info.easytrack.hu oldalainkon fogjuk értesíteni. A sikeres auditáció az ÁAK oldalán is publikálásra kerül.

3. A sikeres auditációt követően lesz lehetőség arra, hogy a bevallási közreműködői tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötésre kerüljön közöttünk.

Ennek menetét az alábbiak szerint tervezzük:

Cégünk azon ügyfeleinek, akik az 1. pontban rögzítettek szerint jelezték szerződéskötési szándékukat, postai úton megküldi a tevékenység ellátásához szükséges megbízási szerződést az előfizetői szerződésben megadott székhelyre, melyet cégszerűen aláírva, illetve a mellékleteket értelemszerűen kitöltve vissza kell küldeni szintén postai úton.

Kérjük figyeljen arra, hogy a szerződés mellékletében megadott adatai összhangban legyenek a regisztrációnál megadásra kerülő adataival, ugyanis a T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. értesítési kötelezettségének teljesítése során kizárólag a regisztrációnál megadott adatokat (telefonszámokat, email címeket, sms számokat) veheti figyelembe és azokra vonatkozóan áll fenn értesítési kötelezettsége.

A megbízási szerződés, annak melléklete, valamint az általános szerződési feltételek tervezetét a holnapi naptól kezdődően megtekintheti és letöltheti innen.

4. A cégszerűen aláírt megbízási szerződés beérkezését követően a szerződés mellékletében megadott e-mail címre megküldjük Önnek az easyTRACK eszköz egyedi azonosítóját (OBU ID-t) és OBU PIN kódját, melyek segítségével a regisztrációs folyamatot ki tudja egészíteni. Ezen adatok megadásával gépjárműveihez bevallási közreműködőként hozzárendeli cégünket.

Amennyiben bármilyen hibát észlel, ellenőrizze, hogy az adatok megadásába nem csúszott-e gépelési vagy elírási hiba. A helytelenül megadott adatokkal regisztrált eszközöket a T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. rendszere nem tudja jóváhagyni.

Tengelyszám azonosítás:

Végezetül cégünk egy további, az alap egységet (OBU-t) kiegészítő termékére szeretnénk a figyelmet felhívni. Az útdíj megállapításának egyik eleme a tengelyszám alapján történő besorolás megadása az ÁAK rendszerében, mely az Ön feladata. A jármű tengelyeit az alábbi szempontok alapján kell figyelembe venni:

a) a gépjármű vagy járműszerelvény összes tengelyét figyelembe kell venni, beleértve a közlekedés során nem használt (felhúzott) tengelyt/tengelyeket is,

b) gépjármű mögé csatolt vontatmány esetén, a gépjármű tengelyein túl, a vontatmány összes tengelyét is figyelembe kell venni, beleértve a közlekedés során nem használt (felhúzott) tengelyt/tengelyeket is.

A T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft. rendszere támogatja a tengelyszámon alapuló besorolás változtatásának kezelését, mely lehetővé teszi, hogy pl. a gépjármű/vontató jármű vontatmányának lecsatolását követően csak a gépjármű/vontató jármű tengelyei kerüljenek figyelembe vételre az útdíj összegének megállapítása során.

Ezen funkció megvalósítására a tengelyszám-azonosító eszközünk megvásárlása és telepítése esetén tudunk lehetőséget biztosítani. Az eszköz a vontatmány le vagy fel csatlakoztatása esetén a jármű tengelyeinek számához automatikusan hozzáadja a vontatmány tengelyeinek számát és ennek köszönhetően egyszeri beruházással tudja optimalizálni a fizetendő útdíj összegét.

Reméljük, hogy tájékoztatásunkkal segítséget tudtunk nyújtani Önnek az útdíj rendszerben való részvételre történő felkészülésre.